Apteki

Apteki
Dezynfekcja Aptek

Wykonywanie wyłącznie dezynfekcji manualnej może mieć negatywne konsekwencje dla dziesiątek lub setek klientów. W Twoim delikatnym i ściśle regulowanym środowisku po prostu nie ma miejsca na kompromis, jeśli chodzi o strategię dezynfekcji całego pomieszczenia. Zapewnienie maksymalnej czystości mikrobiologicznej w aptekach jest już teraz standardem. Przy zastosowaniu technologii DIOSOL uzyskujemy wysoką skuteczność eliminowania patogenów zarówno w powietrzu, jak też na powierzchniach.

Eliminacji źródeł przypadkowego zakażenia w aptekach Szpitalnych

1. Umieszczenie pojemników z płynem do dezynfekcji rąk w izbie ekspedycyjnej oraz komorze przyjęć.
2. Dezynfekcję powierzchni i przedmiotów narażonych na kontakt z wirusem np. blaty, klamki, telefony, klawiatura itp.
3. Ograniczenie ilości przedmiotów i dokumentacji przechowywanej na biurkach w celu ułatwienia ich dezynfekcji.
4. W ciągu dnia roboczego jak najczęstsze mycie rąk/dezynfekcja rąk.
5. Unikanie dotykania rękami twarzy (ust, oczu, nosa) i błon śluzowych
6. Wietrzenie pomieszczeń apteki.
7. Personelowi apteki zakazuje się przechowywania i spożywania żywności i płynów poza pokojem socjalnym.
8. Zobowiązuje się personel do dezynfekcji rąk po każdym wejściu do apteki.
9. Zobowiązuje się personel apteki po przyjściu do pracy do zdjęcia biżuterii, zmiany odzieży własnej na odzież dedykowaną do pracy w aptece (fartuch , garsonka, odzież osobista typu podkoszulka) .
10. Ograniczenie do minimum wizyt osób trzecich w aptece tj. pracowników innych działów.
11. Usunięcie z izby ekspedycyjnej i komory przyjęć zbędnych przedmiotów
12. Ograniczenie wejść dostawców do niezbędnego minimum.
13. Wymaganie od dostawcy (kierowcy) stosowania środków ochrony osobistej tj. maseczki, rękawiczek (zakładanych przed wejściem do komory przyjęć).
14. Podczas przyjęcia dostawy rekomenduje się zabezpieczenia osobiste typu: fartuch ochronny, maseczka, gogle, przyłbica, rękawiczki.Przed ich założeniem konieczne jest przejście procedury higienicznego mycia rąk i dezynfekcji środkiem na bazie alkoholu.
15. Każdorazowe umycie rąk /dezynfekcję, po kontakcie z dostawcą/odbiorcą.
16. NIA rekomenduje wprowadzenie zasady podzielenia pracowników apteki szpitalnej tak aby pomiędzy zespołami nie było bezpośredniego kontaktu (jeden zespół pracuje w aptece, drugi zespól pozostaje w domu wykonując zlecone prace). Brak bezpośredniej styczności pomiędzy zespołami pozwoli zabezpieczyć aptekę szpitalną przed unieruchomieniem w przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u pracowników wyłącznie jednego z zespołów.

Ewa Steckiewicz-Bartnicka
Koordynator Komisji ds. Farmacji Szpitalnej