Biura

Biura
Dezynfekcja Biur i Urzędów Publicznych

Produktywność związana z absencją kosztuje pracodawców wiele milionów złotych rocznie w Polsce. Każdy pracodawca może dokonać własnych kalkulacji strat w tym zakresie. Stosując skuteczny system dezynfekcji powierzchni DIOSOL Generator, zapewniamy lepszą i skuteczniejszą dezynfekcję, promując bezpieczne i zdrowe praktyki pracy w celu zwiększenia rentowności i wydajności wśród pracodawców wszystkich branż i rozmiarów.