Dezynfekcja Promieniami UV

Dezynfekcja Promieniami UV-C
Dezynfekcja powietrza i powierzchni promieniami ultrafioletowymi UV-C

Promieniowanie UV-C nieodwracalnie dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje gdy tylko powyższe znajdują się w zasięgu promieni emitowanych przez lampy bezpośredniego działania i w komorze dezynfekcyjnej w przypadku lamp przepływowych z wymuszonym obiegiem powietrza.

Promieniowanie ultrafioletowe UV należy do falowego promieniowania elektromagnetycznego, podobnie jak promieniowanie rentgenowskie, fale radiowe czy światło.

Dla praktycznego zastosowania spektrum UV zostało podzielone na trzy obszary:

 • UV-A – długofalowe 400 nm – 315 nm
  Występuje w promieniach słońca. Dotyczy procesów fotochemicznych, pigmentaryzacji. Efekt erytemalny jest znikomy. 
 • UV-B – średniofalowe 315 nm – 280 nm Ma podstawowe zastosowanie w terapii. Tworzy prowitaminę D. Występuje tu efekt pigmentaryzacji i erytemalny.
 • UV-C – krótkofalowe 280 nm – 100 nm
  Posiada mocny efekt bakterio- i zarodkobójczy. Powoduje oparzenia skóry (Erytema) i zapalenie spojówek(efekt koniunktywalny).

Promieniowanie UV-C powstaje m. in. przy niskociśnieniowych rtęciowych wyładowaniach (promienniki bakteriobójcze). Promieniowanie o długości fali poniżej 200 nm tworzy ozon w powietrzu. Jest to zjawisko szkodliwe. Do wytworzenia promienników TUV zostało użyte specjalne szkło kwarcowe, które posiada wysoki współczynnik transmisji dla promieniowania bakteriobójczego, przy czym szkło to absorbuje niepożądane promieniowanie UV o długości fali poniżej 200 nm. Zatem promienniki TUV wytwarzają znikomą ilość ozonu i to tylko podczaspierwszych 100 godzin świecenia.

Informujemy, że Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zmienił swoją wcześniejszą interpretację ustawowej definicji wyrobu medycznego w stosunku do lamp bakteriobójczych. Skutkiem tej zmiany jest wydanie decyzji administracyjnej uznającej, że lampy bakteriobójcze nie są wyrobami medycznymi. Urząd w swej decyzji nie kwestionuje skuteczności i potrzeby stosowania lamp bakteriobójczych w służbie zdrowia, zmienia natomiast formalne podejście do tych wyrobów i ich producentów.

Bakteriobójcze Lampy Samobieżne
Roboty do Dezynfekcji UV-C
UVD Robot
Ulepszona procedura czyszczenia

Robot UVD jest używany jako część regularnego cyklu czyszczenia i ma na celu zapobieganie i ograniczanie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, wirusów, bakterii i innych rodzajów szkodliwych mikroorganizmów organicznych w środowisku poprzez rozkład ich struktury DNA. Robot jest bezpieczny, niezawodny i eliminuje błędy ludzkie. Ponadto jest przyjazny dla użytkownika i jest przeznaczony do obsługi przez personel sprzątający na co dzień.

Bakteriobójcze Lampy Kolumnowe UV-C
System Optimum-UV Enlight®

Łączy zaawansowaną technologię ultrafioletową z inteligentnym raportowaniem danych, zapewniając maksymalizację inwestycji w obiekcie i skuteczność, na którą liczysz.

Sposób obsługi

Sanitizer pokojowy UVDI-360 zapewnia zaprogramowaną dawkę światła UV-C w celu inaktywacji patogenów na powierzchniach szpitalnych. Po zakończeniu czyszczenia terminala przygotuj pomieszczenie do dezynfekcji UV. W zależności od wielkości pomieszczenia czas programowania może się nieznacznie różnić.

Wykonaj proste kroki wymienione poniżej, aby zapewnić pomyślny wynik:

 • Upewnij się, że poręcze łóżek są podniesione, a pościel jest zdjęta z materaca
 • Otwórz wszystkie szuflady i drzwi szafki

Umieść następujące obiekty w widocznym polu dezynfekatora pomieszczeń UVDI-360:

 • Pilot do telewizora
 • Klawiatura i monitor
 • Stolik nocny
 • Urządzenie z przyciskiem połączenia
 • Telefon
 • Inne przedmioty o wysokim dotyku