Dezynfekcja Środków Transportu

Natryskowa Dezynfekcja Środków Transportu
Dezynfekcja Środków Transportu

Publiczne środki transportu szczególnie narażone są na zakażenie i transmisję patogenów. Zespół epidemiologów z Huan University opisuje sposób transmisji patogenu wśród pacjentów, którzy podróżowali tym samym autokarem. Jeden z pasażerów w czasie kilkugodzinnej podróży zaraził siedem osób, również takich, które siedziały o 4,5 metra dalej i dosiadały się pół godziny po tym, jak chory opuścił autokar. Naukowcy stwierdzili, że nowy koronawirus poza organizmem człowieka potrafi przetrwać ponad pięć dni. Stosując elektrostatyczne metody aplikacji środka dezynfekującego, mamy pewność, że wszystkie elementy zostaną w całości pokryte równomierną powłoką preparatu dezynfekcyjnego.

Wybór miejsca odkażania
 • Wybierz odpowiednie miejsce do odkażania karetki, które chroni pojazd i zespół odkażający przed czynnikami atmosferycznymi, najlepiej dobrze wentylowaną dużą zamkniętą konstrukcję.
 • Wyznacz bezpieczną strefę dla bezpieczeństwa publicznego i personelu odkażającego.
 • Wybierając miejsce odkażania, należy wziąć pod uwagę kwestie związane z gospodarką odpadami, planem bezpieczeństwa, bezpieczeństwem publicznym i dostępnością mediów.

Transport medyczny, jako szczególny środek transportu chorych, systematycznie powinien podlegać kompleksowej dezynfekcji. Infrastruktura ambulansu medycznego uniemożliwia dokonanie pełnej – 100% dezynfekcji tradycyjnymi metodami. Dlatego, w tych przypadkach zalecamy przeprowadzenie dezynfekcji przy pomocy elektrostatycznych aplikatorów natryskowych. Natryskowa aplikacja środka dezynfekującego przy pomocy aparatów elektrostatycznych, zapewnia równomierne pokrycie wszystkich powierzchni znajdujących się w pomieszczeniu.

Odkażanie jednostki transportowej

Uwaga: Do wszelkiej dezynfekcji należy stosować środki dezynfekujące do szpitali, posiadające wymagane przepisami aprobaty i certyfikaty, które  są przeznaczone do zwalczania  (coronowirusa, norowirusa, rotawirusa, adenowirusa, wirusa polio) do zastosowania zewnętrznego, do dezynfekcji powierzchni środowiska w odpowiednim stężeniu i czasie kontaktu.

Przed odkażeniem
 • Aby ograniczyć liczbę osób narażonych na potencjalnie skażone materiały, operator pojazdu i opiekun pacjenta mogą być odpowiedzialni za odkażanie i dezynfekcję jednostki transportowej.
 • Jednak do tego celu może zostać wykorzystany oddzielny zespół.
 • Wszystkie odpady, w tym środki ochrony indywidualnej, myjki i ściereczki, należy uznać za substancję zakaźną kategorii A i należy je odpowiednio zapakować w celu usunięcia.
 • Dwie osoby z zewnętrznego zespołu interwencyjnego powinny odkażać i dezynfekować. Trzecia osoba powinna być dostępna do udokumentowania odkażania i być dostępna w razie potrzeby w celu uzyskania innej pomocy.
 • Środki ochrony indywidualnej należy zakładać i zdejmować zgodnie z protokołami organizacyjnymi.
 • Wybór środków ochrony indywidualnej powinien uwzględniać ochronę pracowników przed narażeniem biologicznym i potencjalnym narażeniem chemicznym w oparciu o zastosowany środek dezynfekujący.
Podczas odkażania
 • Zdezynfekować obudowę wcześniej przygotowanego, ale nieużywanego sprzętu medycznego (wewnątrz worków ochronnych, w których zostały umieszczone) i przekazać je do ciepłej strefy.
 • Jeśli sprzęt został wyjęty z torby ochronnej podczas transportu, oceń , czy można go odpowiednio odkazić i zdezynfekować bez narażenia na uszkodzenie.
 • Wszelkie obszary, które są wyraźnie zanieczyszczone płynami ustrojowymi pacjenta, należy najpierw odkazić zatwierdzonym do zastosowania w Polsce środkiem dezynfekcyjnym (na odpowiedni czas kontaktu przed zanurzeniem płynu w materiałach chłonnych).
 • Jeśli wnętrze karetki pogotowia posiada draperie, należy je usunąć, zwijając zasłony na zewnątrz, od sufitu do podłogi jednostki, zaczynając od przodu przedziału i przesuwając się do tyłu.
  Rolowane zasłony podłogowe od przodu do tyłu przedziału,
 • Aby ułatwić pakowanie i transport, zasłony można delikatnie pociąć na segmenty.
 • Ważne jest, aby wszystkie materiały obłożeniowe znajdowały się w sekcjach, które są wystarczająco małe, aby ułatwić wkładanie ich do worków stanowiących zagrożenie biologiczne do autoklawu lub wcześniej określonych opakowań substancji zakaźnych kategorii A w celu ich usunięcia.
 • Dwie osoby korzystające ze środków ochrony indywidualnej powinny ręcznie zdezynfekować wnętrze przedziału opieki nad pacjentem, ze szczególną dokładnością  w przypadku powierzchni dotykowych, takich jak klamki i stopnie, etc., zachowując kolejność wykonania dezynfekcji – rozpoczynając od czyszczenia i dezynfekcji manualnej a następnie zastosowania środka dezynfekującego w aerozolu, który jest wytwarzany przy użyciu specjalnych urządzeń (generatorów aerozolu) Zaleca się stosowanie elektrostatycznych generatorów  aerozolu, lub technologii zamgławiania na zimno przy użyciu nadtlenku wodoru H2O2.
 • Zdezynfekuj wnętrze pojazdu w części w której przebywa  zespół karetki.
 • Po zakończeniu ręcznego czyszczenia wnętrza zebrać i zapakować wszystkie odpady jako odpady kategorii A.
 • Ręcznie przetrzyj zewnętrzne drzwi i uchwyty  karetki oraz wszelkie obszary, które mogły zostać zanieczyszczone środkiem dezynfekującym. Zewnętrzna część karetki nie wymaga całkowitego wyczyszczenia środka dezynfekującego.
 • Po przetarciu   wszystkich powierzchni zewnętrznych (w tym worków na odpady) środkiem dezynfekującym można nastąpić zakończenie procesu odkażania.
Po odkażeniu
 • Trzecia osoba, która przebywała w zimnej strefie, powinna nadzorować zdejmowanie odzieży ochronnej, które powinno być wykonywane zgodnie z instrukcją dotyczącą zakładania i zdejmowania odzieży ochronnej w organizacji.
 • Wszystkie odpady należy usuwać zgodnie z protokołami organizacyjnymi oraz lokalnymi i ogólnymi przepisami dotyczącymi substancji zakaźnych kategorii A.
 • Można również zastosować dodatkowe metody czyszczenia. Chociaż nie jest to wymagane, może to zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo personelowi i społeczeństwu przed oddaniem pojazdu do eksploatacji.
 • W dodatkowym etapie dezynfekcji można zastosować promieniowanie bakteriobójcze ultrafioletowe, gazowy dwutlenek chloru lub nadtlenek wodoru. Nie powinny one jednak zastępować ręcznej dezynfekcji, ponieważ ich skuteczność przeciwko organizmom w płynach ustrojowych nie została w pełni ustalona, a metody te mogą wymagać specjalistycznego sprzętu i środków ochrony indywidualnej.
 • Karetka może zostać zwrócona do ekipy ratunkowej.
Odpowiedzialność i Bezpieczeństwo

Przewoźnicy powinni zadbać o bezpieczeństwo swoich klientów. Czyste i odkażone środki transportu powinny być standardem we właściwie funkcjonującym i zorganizowanym społeczeństwie.

Świadczymy Usługi Dezynfekcji Środków Transportu Tel: 787 803 001
Reakcja Komisji Europejskiej na pandemię COVID-19 traktuje priorytetowo dbanie o zdrowie obywateli. Obejmuje to utrzymanie niezbędnych środków transportu, na przykład w celu transportu Ludzi, materiałów medycznych i innych niezbędnych towarów.
Odkażanie Środków transportu jest Właściwą Metodą ograniczającą rozprzestrzenianie Patogenów, zwłaszcza gdy jest Regularnie Przeprowadzane

W związku z epidemią koronawirusa w Polsce, agencje transportu publicznego  zwiększają swoje działania w zakresie reakcji na wirusa. Najważniejszym z tych elementów jest proces dezynfekcji miejsc i środków komunikacji. Tym bardziej, że większość agencji transportu publicznego planuje wdrożenie programu zapobiegawczego na wypadek  pandemii.

Część Agencji wykorzystuje własne zasoby techniczne, natomiast część korzysta z usług zewnętrznych, wyspecjalizowanych podmiotów. Zabiegi te dokonywane są zarówno w zajezdniach autobusowych, tramwajowych, stacjach metra, dworcach kolejowych i portach lotniczych. Zabiegi dezynfekcji środków transportu publicznego powinny być wykonywane regularnie, a ich częstotliwość zależy od ogólnej sytuacji.

Urzędnicy ds. Zdrowia ostrzegają, że wirusy łatwo rozprzestrzeniają się w śród osób podróżując, w powietrzu w drobnych kropelkach powstających, gdy chory oddycha, mówi, kaszle lub kicha. Według danych wirus może żyć na niektórych powierzchniach do 24 godzin. Z tego względu eksperci od chorób zakaźnych zalecają regularne przeprowadzanie zabiegów dezynfekcyjnych miejsc użyteczności publicznej i środkach transportu publicznego. Agencje transportu publicznego oraz prywatni przewoźnicy powinni zadbać o utrzymanie swoich zasobów, w tym zaplecza i floty samochodów, dokonując regularnych zabiegów dezynfekcyjnych. Takie działania uspakajają oraz zwiększają zaufanie pasażerów.

Najlepszą radą, aby uniknąć zarażenia się chorobą, jest mycie rąk, unikanie dotykania twarzy i unikanie bezpośredniego kontaktu z ludźmi, którzy kaszlą i kichają, jednakże trudno jest zachować te zasady w zagęszczonym metrze lub tramwaju. Epidemiologowie twierdzą, że ryzyko zarażenia się wirusem od kogoś w transporcie publicznym jest duże, ale trudne do oszacowania. Wiele z nich zależy od trzech czynników: jak bardzo jest tłoczno?  ile czasu zamierzasz tam spędzić? czy miejsce jest regularnie dezynfekowane w celu uniknięcia transmisji krzyżowej patogenów.

Podczas gdy każde miasto opracowuje własny plan przeciwdziałania w oparciu o własne unikalne potrzeby, istnieją duże podobieństwa tych działań. Obejmuje to zwiększenie częstotliwości regularnych zabiegów porządkowo – dezynfekujących, ogłoszenie informacji dla personelu i pasażerów w zakresie stosowania najlepszych praktyk  ochrony siebie i innych. Zabezpieczenie dodatkowych pieniędzy na zakup środków ochrony osobistej dla personelu, takich jak maski na twarz i rękawiczki, oraz dodatkowych środków finansowych do wykonywanie dodatkowych zabiegów dezynfekcji.

Strefę gorącą uważa się za obszar, o którym wiadomo lub podejrzewa się, że jest zanieczyszczony, i który wiąże się z wysokim ryzykiem narażenia. Należy wprowadzać tylko z pełnym wyposażeniem ochronnym. W przypadku odkażania karetki byłby to pojazd i obszar około metra za ambulansem.

Strefę ciepłą można uznać za strefę przejściową między strefą gorącą i zimną, która nie ma znanego zanieczyszczenia, ale ma umiarkowane ryzyko narażenia. Należy go wprowadzać tylko w przypadku noszenia pełnego wyposażenia ochrony osobistej. Jest to także obszar, w którym rozpoczyna się początkowa część procesu zdejmowania (po całkowitym wyczyszczeniu w strefie gorącej) po opuszczeniu strefy gorącej. W przypadku odkażania karetek pogotowia strefa ciepła może być również miejscem, w którym beczki na odpady są wstępnie ustawione, dzięki czemu worki na odpady można umieścić bezpośrednio w pojemnikach bez wchodzenia do strefy gorącej.

Strefa zimna jest uważana za obszar, który nie jest zanieczyszczony i nie ma potencjalnego ryzyka narażenia. Osoby w tym obszarze nie są zobowiązane do noszenia środków ochrony osobistej, chociaż strefa zimna często służy również jako obszar zakładania środków ochrony indywidualnej.