Edukacja

Edukacja Szkoły i Przedszkola
Szkoły i Universytety

Przebywanie przez kilka godzin wśród rówieśników. Wykonywanie wspólnych zajęć i wspólne spędzanie wolnego czasu przyczynia się do transmisji patogenów w środowiskach szkolnych i studenckich. Należy uważnie obserwować powstałe zakażenia lub infekcje i reagować na wybuch choroby, a także uniknąć narażenia placówki na zarazki. Największe ryzyko infekcji i rozprzestrzeniania patogenów wiąże się z powierzchniami dotykanymi przez wiele osób.

Przedszkola

Dzieci przebywające w przedszkolu mają tendencję do chwytania różnych przedmiotów i rozprzestrzeniania dowolnej liczby zarazków z powodu gromadzenia się w tak bliskiej odległości oraz dzielenia się zabawkami, przyborami i miejscami do zabawy. Istnieje uzasadniony strach przed wysłaniem zdrowego dziecka na opiekę dzienną do przedszkola i zabranie go pod koniec dnia z przeziębieniem lub inną infekcją.

Zapobieganie epidemiom, kontrolowanie infekcji.

Stosowane przez Sanicare system dezynfekcji to kompleksowe rozwiązanie do profilaktyki i zapobiegania infekcjom. Dezynfekcja nigdy nie była bardziej przystępna cenowo ani skuteczniejsza niż w przypadku naszej propozycji. Stosując systemy DIOSOL – zamgławiaczy H2O2,  zapewniamy uzyskanie lepszego efektu dezynfekcji powierzchni w krótszym czasie z większą korzyścią dla Zamawiającego i środowiska.

Zapewniamy skuteczną kontrolę i dużo większą ochronę pomieszczeń. Przeprowadzamy dezynfekcję w:

  • klasach
  • korytarzach
  • siłowniach
  • autobusach szkolnych,
  • akademikach
  • salach wykładowych
  • innych pomieszczeniach
    Oferowany przez Sanicare system jest łatwy w użyciu i niedrogi w ramach reguralnej eksploatacji.
Technologia zamgławiania na zimno DIOP oparta jest na gazowym nadtlenku wodoru (H2O2), który niszczy całe spektrum czynników biologicznych.
Dezynfekcja Zamgławiania H2O2
Zapytaj o ofertę