Firmy

FIRMY
Dezynfekcja Firm i Zakładów Pracy

Produktywność związana z absencją kosztuje pracodawców wiele miliardów  złotych rocznie w Polsce. Każdy pracodawca może dokonać własnych kalkulacji strat w tym zakresie.  Stosując system elektrostatycznej dezynfekcji powierzchni  zapewniamy lepszą i skuteczniejszą dezynfekcję, promując bezpieczne i zdrowe praktyki pracy w celu zwiększenia rentowności i wydajności wśród pracodawców wszystkich branż i rozmiarów.