Hotele

Hotele i Objekty Rekreacyjne
Zadbaj O Skuteczność Dezynfekcji

Hotele zwykle starają się osiągnąć 100% rezerwacji – z jednego pomieszczenia będzie korzystać wielu różnych klientów w ciągu określonego czasu. Ze względu na tę różnorodność klientów, pokoje hotelowe są narażone na ogromną liczbę bakterii i zarazków. Należy również dodać, że w niektórych pokojach mogą znajdować się ślady biologiczne niektórych klientów, ślina, mocz, krew, etc… Skuteczna dezynfekcja zapewni najpierw, że patogen zostanie trwale usunięty, a jednocześnie wyeliminowane zostaną nieprzyjemne zapachy.