Nadtlenek Wodoru

Nadtlenek Wodoru H2O2

Nadtlenek wodoru (H2O2) to synonimicznie używane słowo określające perhydrol i μ-1κO, 2κO′- dioksydodihydrogen. W postaci rozcieńczonej nadtlenek wodoru jest jasnoniebieskim, bezbarwnym i zasadniczo stabilnym ciekłym związkiem wodoru i tlenu.

Ze względu na szerokie spektrum wydajności mikrobiologicznej i dobrą zgodność z otoczeniem, nadtlenek wodoru jest coraz bardziej popularnym składnikiem w uzdatnianiu i dezynfekcji wody. Szczególnie w końcowej dezynfekcji lub bieżącym zapobieganiu zakażeniom powierzchni i całych obszarów nadtlenek wodoru przeważał nad formaldehydem.

Najskuteczniejsze środki dezynfekujące nadtlenkiem wodoru są wyposażone w kompleksy srebra, dzięki czemu zwiększa się jego działanie przeciwbakteryjne. Srebro koloidalne w postaci kationów srebra (srebro jonowe, a nie nanosrebro!) Ma długofalowy efekt (remanencja), co oznacza, że ​​świeżo zdezynfekowane powierzchnie mogą zanieczyszczać się znacznie wolniej.

Nadtlenek wodoru jest dobrze znany ze swojej doskonałej aktywności bakteriobójczej i grzybobójczej. Niemniej jednak zaleca się stosowanie produktów o udowodnionej skuteczności wirusów, takich jak linia produktów dezynfekujących Diosol o oficjalnej wydajności norowirusa zgodnie z EN 14476.

Zarządzanie Higieną


Dekontaminacja pomieszczenia poprzez zimną nebulizację za pomocą nadtlenku wodoru to potężne i skuteczne rozwiązanie w celu osiągnięcia całkowitej, końcowej dezynfekcji powierzchni , a także do zarządzania zakażeniami w nowoczesnej higienie szpitalnej.

Nebulizacja H2O2 znacząco poprawia higienę środowiska – nawet w najbardziej wrażliwych środowiskach szpitalnych, takich jak oddziały intensywnej opieki medycznej i sale operacyjne.

Do tej pory większość podstawowej dezynfekcji w szpitalach była wykonywana wyłącznie metodą manualną poprzez ręczne  szorowanie i wycieranie powierzchni. Jednak stosowanie wyłącznie tej metody jest niewystarczające. Stwarza  istotne zagrożenie (dezynfekcja manualna jest skteczna maksymalnie do 70%). Nieprawidłowe dozowanie środków chemicznych, błędy ludzkie spowodowane presją czasu i brakiem możliwości walidacji. Kto poważnie chciałby podjąć ryzyko zanieczyszczenia na poziomie co najmniej 30%?

Niewłaściwe i mało skuteczne odkażanie końcowe (metodą manualną) może prowadzić do „utraty jakości“ dezynfekcji (zanieczyszczone powierzchnie + sprzęt medyczny), wysokich kosztów personelu (np. przez powtarzanie procesów dezynfekcji), a także do zwiększonej liczby infekcji, takich jak oporny na metycylinę Staphylococcus aureus (MRSA), Biegunka związana z Clostridium difficile (CDAD) itp. Zakażenia mogą stanowić duże obciążenie finansowe dla słabo rozwiniętych ekonomicznie szpitali, przychodni medycznych, czy też gabinetow lekarskich.

W jaki sposób szpitale i pozostałe obiekty medyczne mogą zabezpieczyć się przed trudnymi i kosztownymi procesami czyszczenia i dezynfekcji? Jakie są możliwości walidacji dezynfekcji?

Odpowiedź brzmi: za pomocą mechanicznych i automatycznych, bezdotykowych metod dezynfekcji, które można wiarygodnie zwalidować, takich jak dezynfekcja pomieszczeń na bazie nadtlenku wodoru. W ostatnich latach tzw. „zimna nebulizacja, aerozolowa dezynfekcja” wyłoniła dezynfekcję nadtlenkiem wodoru H2O2 jako najbardziej skuteczną, praktyczną i przyjazną dla użytkowników, a ponadto najbardziej opłacalną metodę dezynfekcji i eliminowania zagrozeń zakażeniami w ponad 20 obszarach zastosowań.

Technologię tę stosują między innymi wiodące instytuty farmaceutyczne, ośrodki badawcze, szpitale, produkcenci żywności, firmy zajmujące się usuwaniem pleśni, firmy z sektora biotechnologii, ochrony zdrowia zwierząt, przetwórstwa rolno-spożywczego, edukacji, gastronomi, horeca, spedycja pasażerska oraz międzynarodowi dostawcy usług budowlanych.

Szczególnie w silnie zanieczyszczonych pomieszczeniach zabiegowych, salach pacjentów, toaletach, pralniach i innych zagrożonych środowiskach szpitalnych – stosując bezdotykową, mechaniczną  technologię rozpylania środka dezynfekującego, można skutecznie zabezpieczyć powierzchnie eliminując 99,99 % patogenów. (zmniejszając w ten sposób ryzyko związane z niewystarczającą dezynfekcją manualną wykonywaną przez ludzi). Ponadto zalecane jest regularne przeprowadzanie walidacji bezdotykowej dezynfekcji aerozolowej w celu:

1. kontroli zgodność z krajowymi i międzynarodowymi wymogami i standardami dezynfekcji,
2. przeprowadzenia mikrobiologicznych dowód skuteczności dezynfekcji, oraz
3. Zapewnienie wysokiej jakości testów kontrolních zgodnie z najnowszymi metodami. W celu prostej, bezpiecznej i szybkiej implementacji rozstrzygającej walidacji zalecane są zamknięte nośniki zarazków (np. Kontroler DioFog lub kontroler DioSpore).

Sama walidacja jest dość prosta: bioindykatory wyposażone w zarazki są umieszczane w obszarach, które mają być monitorowane przed nebulizacją pomieszczenia (np. Powierzchnie związane z pacjentem, podłogi, ramy łóżek, stoliki nocne, obszary mokre itp.) i zostały ponownie zebrane po zakończeniu procesu dezynfekcji, oraz umieszczone w plastikowej torbie i wysłane do akredytowanego laboratorium w celu oceny mikrobiologicznej.

Po ocenie laboratoryjnej, zespół zarządzający utrzymaniem higieny w szpitalu, otrzymuje odpowiednie dokumenty, takie jak jednostkowa weryfikacja odkażania, raport z badań i niezależne świadectwo higieny.
Istnieje również szybszy sposób kontroli. W pomieszczenich, w których jest przeprowadzana nebulizacja, można stosować wskaźniki chemiczne (paski testowe H2O2), które potwierdzają proces dezynfekcji poprzez automatyczne odbarwienie.

Jakie wyniki dezynfekcji można osiągnąć, jak szybko i za jaką cenę?

Wyjątkowo trudne procesy dezynfekcyjne, np. Acinetobacter baumannii, patogeny wielooporne w ogóle, ognisko norowirusa lub zarodniki Clostridium difficile nie mogą być zwalczane ręcznie. Aby inaktywować te zarazki, wirusy i zarodniki i je kontrolować (mikrobiologicznie i ekonomicznie), technologia nebulizacji H2O2 wykazuje imponującą wydajność przy rozsądnych kosztach (koszty eksploatacji – zakup środków dezynfekujących) i inwestycjach (zakup nebulizatorów).

Nebulizacja na zimno oparta na H2O2 może obejmować pełne spektrum mikrobiologicznego działania (bakterie, grzyby, drożdże, wirusy i zarodniki). W tym celu z reguły za pomocą generatora aerozolu (np. Generatora diosol) aplikuje się 4 ml na 1m3 środka dezynfekującego, testowanego zgodnie z normami EN. W konsekwencji, przy pojedynczym kanistrze 5 kg, można odkazić 1250 m3 środowiska szpitalnego. Dodatkowo, wielofunkcyjna, bezdotykowa technologia może również bezpiecznie i skutecznie odkażać trudno dostępne miejsca, takie jak szyby, wnęki, kanały czy systemy klimatyzacji.

Czas ekspozycji mikrobiologicznej, w tym czas procesu (czas czystej nebulizacji) nebulizacji dezynfekującej, wynosi 90 minut. Jeżeli stosowane jest stężenie H2O2> 5%, przed ponownym wejściem do pomieszczenia należy podjąć proces wentylacji / przewietrzenia (otwarcie okna lub włączenie wentylacji).
Proces ten zmniejsza obciążenie gazem H2O2 w powietrzu w pomieszczeniu do poniżej 0,5 ppm (wartość graniczna dla miejsca pracy w Niemczech) i trwa od 15 do 45 minut, w zależności od zastosowanego stężenia nadtlenku wodoru (6-19%). Dlatego cały proces odkażania trwa maksymalnie 135 minut od włączenia generatora aerozolu do ponownego wejścia do pomieszczenia.

Ani drogie szkolenie, ani czasochłonne dodatkowe szkolenie nie są konieczne do stosowania metody nebulizacji nadtlenkiem wodoru H2O2 w oparciu o rekomendowane urządzenia DIOSOL Generator.
Niemniej jednak zalecane jest szkolenie w zakresie „Certyfikowanego Koordynatora Dezynfekcji”. Poważni dostawcy oferują użytkownikom higieny szpitalnej 2-3-godzinne szkolenie specjalistyczne. Na wszystkie istotne pytania udzielamy odpowiedzi w sposób ukierunkowany na klienta i rozwiązywanie problemów. Wszyscy przeszkoleni uczestnicy otrzymują certyfikat kompetencji w zakresie dezynfekcji pomieszczeń.

Zestaw startowy do dezynfekcji pomieszczeń w wersji standardowej, to koszt 18.160,- PLN(netto) , natomiast wykonany ze stali nierdzewnej i przeznaczony do kontroli  higieny szpitalnej jest już dostępny w cenie około 24.000,- PLN(netto) w zależności od typu i modelu.
Interesujący jest również potencjał oszczędności dzięki zapobieganiu zanieczyszczeniom i znacznie lepszym wynikom dezynfekcji.
Odpowiednie dokumenty naukowe, takie jak ekspertyzy, badania terenowe, oświadczenia, przeglądy toksykologiczne, wyniki walidacji i ekspertyzy są dostępne na żądanie.

SaniMed

Medical Park