Przedszkola

Przedszkola
Dezynfekcja Pomieszczeń w Przedszkolach

Dzieci przebywające w przedszkolu mają tendencję do chwytania różnych przedmiotów i rozprzestrzeniania dowolnej liczby zarazków z powodu gromadzenia się w tak bliskiej odległości oraz dzielenia się zabawkami, przyborami i miejscami do zabawy. Istnieje uzasadniony strach przed wysłaniem zdrowego dziecka na opiekę dzienną do przedszkola i zabranie go pod koniec dnia z przeziębieniem lub inną infekcją. DIOSOL Generator od wielu lat stosowany jet w przedszkolach i salach zabaw dla dzieci, skutecznie eliminując zarazki i podwyższając bezpieczeństwo dzieci oraz personelu.