Restauracje

Dezynfekcja Restauracji
Dezynfekcja w Restauracjach

Powierzchnie mające kontakt z rękami lub żywnością są głównymi nosicielami zanieczyszczenia krzyżowego i gromadzą i rozprzestrzeniają wszystkie rodzaje zarazków. Powierzchnie mające kontakt z rękami i żywnością to: deski do krojenia, lady, lodówki, przybory kuchenne… Aby zminimalizować ryzyko infekcji, ważne jest regularne dezynfekowanie wszystkiego, co ma kontakt z żywnością. W lokalach gastronomicznych, transmisja patogenów odbywa się poprzez wszystkich użytkowników, pracowników  i klientów korzystających z lokalu.