Strefy Publiczne

Strefy Publiczne
Dezynfekcja Otwartych Stref Publicznych

Miejsca użytku publicznego szczególnie narażone są na transmisję różnego rodzaju patogenów pochodzących z różnych źródeł. Ciągły przepływ osób w tych miejscach ułatwia kontakt z zarazkami zarówno poprzez dotyk, jak też poprzez drogi oddechowe. Bez względu na przewidywalny charakter użytkowników, miejsca takie powinny być regularnie odkażane przez profesjonalne zespoły .