Studia Fitness

Studia Fitness
Miejsca Aktywności Fizycznej

W studiach i klubach fitness, szczególnie w dużych obiektach, codziennie z tych samych przyrządów i urządzeń korzystają w różny sposób, różne osoby, pozostawiając w trakcie ćwiczeń pot, płyny ustrojowe, bardzo często zarodniki grzybów. Jedynym skutecznym sposobem na skuteczną dezynfekcję jest dekontaminacja powietrza i powierzchni przy pomocy pary aerozolu suchej mgły. Aerozol dociera do wszystkich zakamarków i szczelin, eliminując ryzyko przypadkowego zakażenia krzyżowego. Standardowe metody nie są skuteczne, zważywszy różnorodność i fakturę powierzchni oraz często trudno dostępną konstrukcję urządzeń.