Szkoły

Szkoły
Dezynfekcja Pomieszczeń w Obiektach Edukacji

Szkoły są miejscem stałej interakcji uczniów. Korytarze, sala gimnastyczna i pomieszczenia klas szkolnych stanowią jednocześnie miejsce nauki, ćwiczeń, zabawy, a bardzo często miejsce spożywania posiłków. Zarówno dzieci, ale także kadra pedagogiczna, po za szkołą przebywają w różnych środowiskach, narażając się na zarażenie. Skuteczna, bezdotykowa dezynfekcja powierzchni, poza standardowymi, codziennymi zabiegami porządkowymi, powinna zostać przeprowadzana zgodnie z przyjętym przez dyrekcję regulaminem lub ogólnymi, określonymi dla szkół procedurami bezpieczeństwa.