Szpitale

Dekontaminacja Pomieszczeń Zabiegowych i Sal Chorych
Dekontaminacja Obiektów Szpitalnych

Możliwość zakażenia krzyżowego w Zakładach Opieki Zdrowotnej jest bardzo wysoka. W szpitalach stosuje się różne technologie równocześnie. Najczęściej jest to standardowa, bieżąca dezynfekcja manualna wraz z zamgławianiem nadtlenkiem wodoru H2O2 lub napromieniowaniem światłem UV-C. Przepływowa dekontaminacja powietrza stanowi odrębną technologię i powinna być stosowana niezależnie od dezynfekcji powierzchni.