Usługi Dekontaminacji

Twoje Korzyści
Nasze Kompetencje

Współpraca z SaniMed w zakresie kompleksowej dezynfekcji i bio-dekontaminacji przynosi wymierne korzyści w różnych aspektach funkcjonowania:

  • Organizacyjne – łatwa obsługa urządzeń, cykliczne szkolenia personelu, gwarancja dostawy uzgodnionych roztworów dezynfekujących.
  • Ekonomiczne – ilość zużytych środków dezynfekcyjnych jest 0  50% mniejsza, natomiast czas dezynfekcji, krótszy o 65% od stosowanej powszechnie dezynfekcji manualnej.
  • Udokumentowana skuteczność – w przypadku dekontaminacji poprzez zamgławianie na zimno stosowne są wskaźniki skuteczności przeprowadzonej dezynfekcji.
  • Korzyści finansowe – umożliwiamy zawarcie korzystnych umów wynajmu lub zakupu ratalnego oferowanych urządzeń.
  • Serwis – w trakcie trwania umowy, SaniMed zobowiązuje się do utrzymania sprawności technicznej wszystkich zastosowanych generatorów.

Jesteśmy firmą specjalizującą się we wdrażaniu nowoczesnych, innowacyjnych technologii dezynfekcji i dekontaminacji pomieszczeń.  Wykonujemy profesjonalne usługi dezynfekcji i bio-dekontaminacji pomieszczeń przy pomocy nowoczesnych urządzeń – generatorów aerozolu marki DIOP i skutecznych środków dezynfekcyjnych.

Nasz zespół tworzą doświadczeni pracownicy, którzy posiadają wysokie kompetencje w zakresie problematyki dezynfekcji, oraz wiedzę i praktyczne doświadczenie w zastosowaniu oferowanej technologii i środków dezynfekujących.

W ramach zawartych umów szkolimy również pracowników personelu technicznego naszych kontrahentów, w zakresie obsługi agregatów aerozolu marki DIOP i prawidłowego przeprowadzania procesu dezynfekcji. Dostarczamy skuteczne i sprawdzone klinicznie, preparaty i środki do dezynfekcji, zarówno manualnej, jak też do agregatów zamgławianie na zimno H2O2+Ag.

Profesjonalna Dekontaminacja Pomieszczeń przy zastosowaniu agregatów DIOSOL MF Multi Function Standard i rekomendowanych Preparatów Dezynfekujących

profesjonalne usługi dekontaminacji H2O2+Ag z wykorzystaniem generatorów DIOSOL Generator MF Multi Function Standard wykonujemy na podstawie Zleceń lub zawartych umów.

Oferujemy odkażanie małych i średnich pomieszczeń do 270 metrów sześciennych jedno pomieszczenie (z możliwością powiększenia skuteczności do 450 metrów sześciennych). Zabieg odkażania pomieszczenia 270m3  trwa do 90 minut, przy zużyciu środka dezynfekującego średnio 1800 ml/h ( 1,6 m3 / h). System MF z oddzielnym aplikatorem idealnie nadaje się do dezynfekcji szybów i systemów klimatyzacyjnych, a także szaf bezpieczeństwa i pojazdów.

Profesjonalna Dekontaminacja Pomieszczeń przy zastosowaniu agregatów DIOSOL Standard i DIOSOL MF Multi Function oraz rekomendowanych Preparatów Dezynfekujących

Prześlij do nas zapytanie ofertowe. W zapytaniu proszę określić charakter obiektu, lokalizację obiektu oraz orientacyjną powierzchnię i wysokość wszystkich pomieszczeń, w których będzie przeprowadzana dekontaminacja. W ciągu 24 godzin prześlemy Tobie ofertę wraz z kosztorysem  oraz proponowanym terminem wykonania prac. Oferta będzie zawierała również rodzaj proponowanych przez nas środków dezynfekujących.

Prosimy również o zaznaczenie, czy zabieg dekontaminacji będzie jednorazowy, czy przewidywana jest możliwość zawarcia umowy o regularne wykonywanie takich zabiegów.

profesjonalne usługi dekontaminacji H2O2+Ag z wykorzystaniem generatorów DIOSOL STANDARD wykonujemy na podstawie zawartych umów.

Oferujemy odkażanie małych i średnich pomieszczeń do 270 metrów sześciennych jedno pomieszczenie (z możliwością powiększenia skuteczności do 450 metrów sześciennych). Zabieg odkażania pomieszczenia 270m3  trwa do 90 minut, przy zużyciu środka dezynfekującego średnio 1800 ml/h ( 1,6 m3 / h),  odpowiada to średnio 2-4 ml / m3.

Możesz także wybrać jeden z najbardziej innowacyjnych systemów kontroli i zapobiegania infekcjom. System DioProtection ustanawia standardy na poziomie klinicznym i zapewnia, że ​​kontrola higieny jest naprawdę niezawodna..

Sprawdzona klinicznie metoda dezynfekcji

Wszystkie modele DiosolGenerator, a także odpowiadające im środki dezynfekujące Diosol są klinicznie sprawdzonymi jednostkami. Wszystkie generatory powinny być używane razem ze środkami dezynfekującymi Diosol, ponieważ skuteczność była testowana od wielu lat

Generatory DIOSOL są mobilne i można je łatwo przemieszczać z jednego pomieszczenia do drugiego. Są też łatwe w obsłudze, co powoduje, że po krótkim przeszkoleniu personel może samodzielnie obsługiwać urządzenia. Zbiornik zawierający substancję dezynfekującą ( o wadze 5 kg ) umieszczony jest wewnątrz obudowy generatora.