Wynajem Długoterminowy

Wynajem Długoterminowy

Podstawowe cechy wynajmu długoterminowego

Niższa rata

Zasadniczo umowy wynajmu długoterminowego są leasingiem operacyjnym w sensie pojęcia prawnego i podatkowego. W praktyce jednak nie spłacamy kapitału, a płacimy jedynie za użytkowanie przedmiotu leasingu oraz pokrywamy jego utratę wartości. Dlatego w przypadku wynajmu rata za samo finansowanie jest dużo niższa, niż w przypadku raty leasingu uwzględniającej spłatę kapitału.

Bez wykupu

Konsekwencją powyższego jest wyższa wartość rezydualna (końcowa) pojazdu po zakończeniu kontraktu. W leasingu będzie ona z reguły najmniejsza możliwa (np.: 1 proc.), natomiast w wynajmie długoterminowym jest to wysokość odpowiadająca mniej więcej wartości rynkowej środka trwałego w dniu zakończenia umowy. W praktyce sprowadza się to do tego, że pojazd po zakończeniu kontraktu najczęściej nie jest wykupowany tylko zwracany jest finansującemu. Nie musimy się zatem martwić o jego sprzedaż na wtórnym rynku, zamiast tego możemy zawrzeć nowy kontrakt na kolejny samochód.

Usługi Dodatkowe

“Klasyczny” leasing, czyli taki, z jakim najczęściej spotykamy się w Polsce jest z reguły gołą usługą finansową. Tymczasem przy wynajmie długoterminowym standardem jest możliwość dokupienia usług dodatkowych, np. serwisowanie samochodu, assistance, sezonową wymianę opon, door to door, karty paliwowe itd.

Wynajem Długoterminowy

Pod tym pojęciem kryją się umowy leasingu/dzierżawy/wynajmu, w której wartość końcowa przedmiotu leasingu odpowiada jego wartości rynkowej w dniu zakończenia umowy. Płacąc miesięczne raty pokrywamy jedynie utratę wartości przedmiotu leasingu oraz zarobek firmy finansującej.

Usługi Składające się na Wynajem - jakie są i od czego zależy ich koszt

Finansowanie

Firmy CFM, podobnie jak ma to miejsce w leasingu, kupują pojazd, który ma spełnić nasze kryteria. Zakupu takiego może dokonać bezpośrednio finansujący według naszej specyfikacji, możemy też sami wskazać dostawcę i wybrany przez nas samochód.

Wysokość opłat miesięcznych uwzględnia utratę wartości samochodu oraz zarobek firmy finansującej. O ile zarobek (marża) jest sprawą indywidualną, i zależny jest od polityki finansującego jak i naszych zdolności negocjacyjnych, o tyle utratę wartości można dość łatwo wyliczyć i zweryfikować.

Firma CFM wylicza ile wart będzie samochód po zakończeniu okresu najmu biorąc pod uwagę takie rzeczy jak markę, model, wyposażenie, również kolor nadwozia, no i przede wszystkim zadeklarowany przez nas przebieg pojazdu. Musimy przy okazji pamiętać, że przekroczenie limitu kilometrów, który podaliśmy spowoduje konieczność dopłaty. W ten właśnie sposób firma CFM obliczy opłatę rezydualną (wartość końcową), która zostanie ujęta w umowie.

O ile w leasingu najczęściej wymagana jest opłata wstępna (z reguły 10-20%), o tyle w przypadku wynajmu długoterminowego nie ma takiej konieczności. Udział własny nie jest wymagany, aczkolwiek jest możliwy, jeśli z jakiegoś powodu uznamy, że jest to dla nas opłacalne (udział własny zmniejsza wysokość raty oraz jest kosztem podatkowym).

Usługę finansowania rozszerzyć można o szereg usług „zarządczych”. Możemy wybrać jedynie kilka spośród nich, jak i zdecydować się na pełną obsługę (full-service leasing). Dla niektórych firm CFM niektóre usługi zarządzania są obligatoryjne w ofercie i najczęściej jest to usługa ubezpieczenia.

Ubezpieczenie i Naprawy Serwisowe

Podobnie jak w leasingu, ubezpieczenie AutoCasco jest ubezpieczeniem wymaganym przez finansującego. Firma CFM najczęściej ma podpisaną indywidualną umowę z ubezpieczycielem, dzięki czemu ubezpieczenie takie może mieć rozszerzony zakres ochrony w stosunku do standardowej oferty dla klientów indywidualnych. Koszt ubezpieczenia doliczony jest do rat. Może on uwzględniać również usługę rozliczania szkód – wówczas formalności na siebie biorą pracownicy finansującego.

Urządzenie Zastępcze

Jest to również usługa, której koszt może być doliczony do rat. Z reguły jest on symboliczny i pokrywa gotowość firmy CFM do podstawienia samochodu zastępczego na czas likwidacji szkody ubezpieczeniowej, awarii itp

Serwis – Okresowe Przeglądy

W racie ujęty może być również zryczałtowany, płatny miesięcznie koszt przeglądów. Jego wysokość jest uzależniona od tego jakie przebiegi roczne zadeklarujemy przy podpisywaniu umowy. Przy czym pamiętać należy, że przeglądy takie muszą odbywać się w sieci, z którą współpracuje nasza firma CFM. Z reguły są to autoryzowani dealerzy danej marki i większe sieci świadczące usługi serwisowe.

Dostarczanie uzgodnionych preparatów dezynfekcyjnych

Kolejna opcja zryczałtowana, zależna od zadeklarowanego przebiegu dotyczy kosztów wymiany opon. Firma CFM zapewnia nam tym samym dostarczenie nowych kompletów opon po zużyciu. Koszt zawierać może również koszty wymiany opon lato/zima, zima/lato i jest doliczany do miesięcznej raty.

Szkolenie Personelu w Zakresie Obsługi Urządzeń

W ramach obsługi floty możemy otrzymać od firmy CFM karty paliwowe. Ich posiadacze mogą rozliczać się bezgotówkowo za zatankowane paliwo oraz bezgotówkowo korzystać z sług stacji pozostających w sieci obsługiwanej przez dany program. Są to ekstra koszty nie ujęte w ratach miesięcznych, a ich wysokość ustalana jest indywidualnie.

Door to Door

Door-to-door to odbiór, a następnie dostarczenie pojazdu w wyznaczone miejsce, w umówionym czasie. Opcja przydatna przy wykonywaniu przeglądów okresowych lub sezonowej wymianie opon.